“Эх – Эсэн” ХХК нь 2013 оноос импортын хүнсний ногоог тоо хэмжээг багасгах болон монголын хөрсөнд монгол технологоор тарьж ургуулсан хүнсний ногоогоор ард иргэдээ хангахад нэмэр болох зорилготойгоор төмс, лууван, сонгино, өргөст хэмх зэргийг тарьж ургуулж эхэлсэн билээ.